Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Run2Recover, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:81331665. Wanneer je traint en/of deelneemt aan een activiteit bij Run2Recover ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Begrippen

  • Sporter / deelnemer: iemand die traint bij Run2Recover en fysiek en mentaal in beweging wil komen en blijven.  
  • Trainer: Trainer die training geeft aan sporters / deelnemers bij Run2Recover.
  • Training: De training duurt ongeveer een uur en bestaan uit: een check-in, warming up, spierversterking en ademhaling, loopscholing, cooling-down en check-out. 
  • Vergoedingen: De prijzen die je betaalt voor de diensten van Run2Recover; deze worden naar buiten gebracht als inclusief btw prijzen. 

Diensten van Run2Recover
Run2Recover biedt verschillende diensten aan, namelijk voor particuliere deelnemers en organisaties/ bedrijven. Op alle diensten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing.

Het bijwonen van trainingen is geheel op eigen risico. Houd er rekening mee dat je te allen tijde voor jezelf verantwoordelijk bent.

Wanneer je te laat bent voor een training of meeting, gaat de tijd af van je lestijd en heeft de trainer het recht je te weigeren. Je krijgt geen geld terug wanneer je een training mist doordat je te laat was.

Afmelden voor een training kan tot 24 uur van tevoren. Doe je dit tijdig, dan kan deze opnieuw worden ingepland. Wanneer je wél binnen deze 24 uur afzegt wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.

Wanneer je je tijdens een van de trainingen of metingen bij Run2Recover misdraagt en de training verstoort, mag de trainer je, nadat hij je eerst heeft verzocht je fatsoenlijk te gedragen, verbieden om trainingen in de toekomst bij te wonen. Bij een traject vanuit de werkgever, wordt dit ook aan de werkgever vermeld.

Om een training bij te mogen wonen, geef je aan dat je, als sporter, in staat bent tot deelname aan de trainingen. Je neemt niet deel aan de trainingen wanneer dit in tegenspraak is met medische adviezen. Run2Recover is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade.

Tijdens de trainingen ben je zelf verantwoordelijk voor je spullen. Run2Recover is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van meegebrachte spullen.

Bij gevaarlijk weer kan de training worden afgelast (hagel, storm of onweer). Onder alle andere omstandigheden gaat de training gewoon door.

Run2Recover – Overig
De werkzaamheden worden naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uitgevoerd. Het betreft hier een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat Run2Recover niet in staat voor het succes en welslagen van de trainingen of de begeleiding van de sporter; ook niet voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan de gestelde doelen.

Alle door Run2Recover verstrekte stukken, zoals loopschema’s , video’s enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door jou en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Run2Recover worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Run2Recover is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie. Run2Recover verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden.

Run2Recover behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Je wordt verzocht deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van wijzigingen.

Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden onthef je Run2Recover van alle aansprakelijkheid voor letselschade en schade aan eigendommen.